ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Νέα – Δραστηριότητες

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους 2024

Την 01 Απρ 24 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους  2024. Η εκπαίδευση τους θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω: α) Βασική Εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα από 01-19 Απρ 24 β) Επ΄έργω εκπαίδευση στις Μονάδες Οικονομικού για το χρονικό διάστημα από 22-26 Απρ 24 γ) Συμμετοχή στο Σχολείο Μηχανοδήγησης για το χρονικό …

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους 2024 Διαβάστε Περισσότερα »

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) Έτους 2023

Την 30 Οκτωβρίου 23 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) έτους 2023.Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Έναρξη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων [Λγων (Ο)] Έτους 2023

Την 21 Αυγούστου 23 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2023.  Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω: α) από 21 Αυγ έως και 29 Σεπ 23 με τη μέθοδο της Δια ζώσης Εκπαίδευσης. β) από 23 Οκτ έως και 3 Νοε 23 με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Αποφοίτηση Τμήματος Διοικητών Υπομονάδας Έτους 2023

Την 2 Ιουν 23 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδας Έτους 2023. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης ήταν τέσσερις (4) εβδομάδες και η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Σύγχρονης Διαδικτυακής Μάθησης μέσω της πλατφόρμας της Σχολής.

Έναρξη Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων Έτους 2023

Την 8 Μαΐ 23 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων Έτους 2023.Η εκπαίδευση έχει διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της Σχολής.

Έναρξη Τμήματος Μον.Λοχιών Έτους 2023

Την 20 Μαρ 23 πραγματοποιήθηκε έναρξη εκπαίδευσης του Τμήματος Μον.Λοχιών (Ο) Έτους 2023.Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομάδες διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας  της Σχολής και μία (1) εβδομάδα επ΄ έργω εκπαίδευση στα Κεντρικά Ταμεία Στρατού.