ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Νέα – Δραστηριότητες

Αποφοίτηση Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) [Λγων (Ο)] 2022

 Την 04 Νοε 22 πραγματοποιήθηκε η αποφοίτηση του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων(Ο) συνολικής διάρκειας έντεκα (11) εβδομάδων. Την τελετή αποφοίτησης τίμησε με την παρουσία του ο κ. Δντής ΔΟΙ/ΓΕΣ.

Διεξαγωγή Ενημερωτικής Ημερίδας ΓΕΣ/ΔΟΙ-Παρουσίαση Επιτελικής Μελέτης Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) [Λγων (Ο)] Έτους 2022

Την 03 Νοε 22 διεξήχθη ενημερωτική ημερίδα  με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΟΙ, στην οποία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ανατεθείσας μελέτης των εκπαιδευόμενων Λγων με τίτλο «Η πρακτική εφαρμογή και οι προκλήσεις του ΠΔ 54/2018 για το Οικονομικό Σώμα». ΗΜΕΡΙΔΑ 3.11

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων(Ο) [Ανθλγων(Ο)] Έτους 2022

Την 31 Οκτωβρίου 22 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) έτους 2022.Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Έναρξη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) [Λγων (Ο)] 2022

Την 22 Αυγούστου 22 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2022. Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω: α) από 22 Αυγ έως και 30 Σεπ 22 με τη μέθοδο της Δια ζώσης Εκπαίδευσης. β) από 24 Οκτ έως και 4 Νοε 22 με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων(Ο)[Ανθλγων(Ο)] Έτους 2021

Την 29 Ιουν 22 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών έτους 2021, διάρκειας τριάντα πέντε (35) εβδομάδων,η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης, πλην του διαστήματος από 10 Ιαν έως 21 Ιαν 22 όπου διεξήχθη διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.