ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Νέα – Δραστηριότητες

Αποφοίτηση Τμήματος Διοικητών Υπομονάδος Έτους 2024

Την 14 Ιουν 24 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπαίδευση του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδος Έτους 2024 διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της παλτφόρμας (ΔιΜα) της Σχολής.

Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) Έτους 2023

Την 14 Ιουν 24 πραγματοποιήθηκε η αποφοίτηση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) Έτους 2023 συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) εβδομάδων.Την αποφοίτηση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Δντης ΔΟΙ/ΓΕΣ.

Έναρξη Τμήματος Διοικητών Υπομονάδος Έτους 2024

Την 20 Μαΐ 24 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων Έτους 2024.Η εκπαίδευση είχε διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας  (ΔιΜα) της Σχολής.

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους 2024

Την 01 Απρ 24 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους  2024. Η εκπαίδευση τους θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω: α) Βασική Εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα από 01-19 Απρ 24 β) Επ΄έργω εκπαίδευση στις Μονάδες Οικονομικού για το χρονικό διάστημα από 22-26 Απρ 24 γ) Συμμετοχή στο Σχολείο Μηχανοδήγησης για το χρονικό …

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους 2024 Διαβάστε Περισσότερα »

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) Έτους 2023

Την 30 Οκτωβρίου 23 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) έτους 2023.Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης.