ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) Έτους 2023

Την 14 Ιουν 24 πραγματοποιήθηκε η αποφοίτηση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) Έτους 2023 συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) εβδομάδων.Την αποφοίτηση τίμησε με την παρουσία του ο κ. Δντης ΔΟΙ/ΓΕΣ.