ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Εγκαταστάσεις Σχολής

  Η Σχολή Οικονομικού

  Αίθουσα διδασκαλίας εξοπλισμένη με βιντεοπροβολέα (projector) και Αίθουσα εκπαίδευσης Η/Υ (διαθέτει 20 Η/Υ)

 Ξενώνες δυνατότητας διαμονής δέκα (10) ατόμων (5 δίκλινα δωμάτια)

 Βιβλιοθήκη (με Πανεπιστημιακά βιβλία Οικονομικού, βιβλία Πληροφορικής αλλά και στρατιωτικού  ενδιαφέροντος)