ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οργάνωση

Οργάνωση της Σχολής Αξιωματικών Οικονομικού:

1. Η ΣΧΟ είναι Μονάδα Οικονομικού επιπέδου Συγκροτήματος.

2. Η Οργάνωση της Σχολής καθορίζεται από τον ισχύοντα κάθε φορά Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) και περιλαμβάνει:

α. Τη Διοίκηση (Δκτης, Γραμματεία),

β. Τη Δνση Σπουδών,

γ. Το Γραφείο Ασφάλειας και ΔΜ.

3. Στη Σχολή διεξάγονται εκπαιδεύσεις που καθορίζονται με δγη του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

α. Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών Οικονομικού Σώματος,

β. Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών Οικονομικού Σώματος,

γ. Εκπαίδευσης Υπξκών. ΕΜΘ, ΕΠ.ΟΠ. και

δ. Ειδικής Εκπαίδευσης.

4. Η Σχολή στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε διοικητικό, εκπαιδευτικό και εκπαιδευόμενο.