ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σύνδεσμοι

Σχολές:
Alt Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)
Alt Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)
Alt Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
Alt Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Alt Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
Alt Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
Alt Σχολή Πεζικού (ΣΠΖ)
Alt Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ)
Alt Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ)
Alt Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ)
Alt Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ)
Alt Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ)
Alt Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ)
Alt Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ)
Alt Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ)
Alt Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ)
Alt Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ)
Στρατιωτικά Νοσοκομεία:
Alt 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ)
Alt 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΣΝΛ)
Alt 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ)
Alt 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ)
Alt 212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης (ΚΙΧΝΕ)
Alt 216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΚΙΧΝΕ)
Alt Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)
Ηλεκτρονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ηλεκτρονικά ραντεβού):
Alt ΗΚΕΛΥ 401 ΓΣΝΑ
Alt ΗΚΕΛΥ 414 ΣΝΕΝ
Alt ΗΚΕΛΥ ΝΙΜΤΣ
Alt ΗΚΕΛΥ ΝΝΑ
Alt ΗΚΕΛΥ ΝΝΣ
Alt ΗΚΕΛΥ ΝΝΠ
Alt ΗΚΕΛΥ ΝΝΚ
Alt ΗΚΕΛΥ 251 ΓΝΑ
Alt ΗΚΕΛΥ 424 ΓΣΝE
Alt ΗΚΕΛΥ 404 ΓΣΝ
Alt ΗΚΕΛΥ 212 ΚΙΧΝΕ
Alt ΗΚΕΛΥ 216 ΚΙΧΝΕ
Alt ΗΚΕΛΥ 219 ΚΙΧΝΕ
Alt ΗΚΕΛΥ ΟΦΑ
Διαδικτυακή Μάθηση:
Alt Διδακτικός Κυβερνοχώρος ΓΕΣ
Alt Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)
Alt Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου(ΑΔΙΣΠΟ)
Alt Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)
Alt Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
Alt Σχολή Πεζικού (ΣΠΖ)
Alt Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ)
Alt Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ)
Alt Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ)
Alt Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ)
Alt Σχολή Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ)
Alt Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ)
Alt Σχολή Αξκων Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών(ΣΑ|ΚΕΕΜ)
Alt Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ)
Alt Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ)
Alt Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ)
Alt Διεύθυνση Επιστρατεύσεως (ΓΕΣ/Α4)
Alt Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ)
Alt Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ)
Λοιποί Κόμβοι:
Alt Ηλεκτρονική Εφαρμογή Αποστολής-Ειδοποίησης Εφέδρου
Alt Επιστράτευση
Alt Εθνοφυλακή
Alt Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκησης Υποστήριξη Στρατού (ΑΣΔΥΣ)
Alt Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ)
Alt Φρουραρχείο Αθηνών (ΑΣΔΥΣ)
Alt Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)
Alt Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ)
Alt Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
Alt Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ)
Γενικά Επιτελεία:
Alt Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ)
Alt Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)
Alt Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Alt Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Στρατιωτικές Σχολές:
Alt Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)
Λοιποί Κόμβοι:
Alt Αναθεωρητικό Δικαστήριο – Εισαγγελία Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
Alt Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ)
Alt Στρατολογία
Alt Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)
Alt Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτων
Alt FINABEL Committee
Alt NATO Rapid Deployable Corps Greece (NRDC-GR)
Alt Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)
Alt Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ)
Alt Athens Multinational Sealift Coordination Center
Alt Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ)
Alt Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ)
Alt Παραθερισμός Εξωτερικού