ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ιστορικά Στοιχεία

 Η Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ) συγκροτήθηκε το έτος 2000 και στην αρχή λειτούργησε στις εγκαταστάσεις του Ε΄ ΕΛΔΑΠ, με στελέχωση από το προσωπικό της παραπάνω Μονάδας. Από το Σεπτέμβριο του 2007, η ΣΧΟ λειτουργεί σε δικές της εγκαταστάσεις και με προσωπικό που τοποθετήθηκε σε αυτή.

Το έβλημά της Σχολής Οικονομικού αποτελεί σύμπλεγμα ξίφους, πένας (φτερού), χιαστί και μέλισσας στο κέντρο, περιβαλλόμενα από κλάδους δάφνης.

Το ξίφος συμβολίζει την αποκλειστικότητα του Σώματος να υπηρετούν σ’αυτό κυρίως Αξιωματικοί.

Η πένα τη δημοσιονομική – επιστημονική αποστολή του Σώματος.

Η μέλισσα καθώς και οι κλάδοι δάφνης, το οπλόσημο του Οικονομικού Σώματος.

Το ρητό “ΔΑΠΑΝΗ ΟΠΛΑ ΟΦΕΛΕΙ” πηγάζει από το λόγο του Βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαμου, στην εκκλησία των Λακεδαιμονίων, λίγο πριν από την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου:

“εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις οὐκ ἐλάσσους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καὶ ἔστιν ὁ πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον ἀλλὰ δαπάνης, δι᾽ ἣν τὰ ὅπλα ὠφελεῖ, ἄλλως τε καὶ ἠπειρώταις πρὸς θαλασσίους”

Θουκιδίδης Ἱστορίαι (1.83.1)

(“Και οι Αθηναίοι έχουν συμμάχους πολλούς, που πληρώνουν μάλιστα φόρο. Ο πόλεμος γίνεται λιγότερο με όπλα και περισσότερο με χρήματα τα οποία πρέπει να ξοδεύει κανείς για να είναι πιο αποτελεσματική η πολεμική προσπάθεια, κυρίως όταν μια ηπειρωτική δύναμη αγωνίζεται εναντίον μιας ναυτικής.”)