ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Εκπαίδευση

Πλέον της πανεπιστημιακής μόρφωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και της στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, οι Αξιωματικοί του Οικονομικού Σώματος επιμορφώνονται σε σχολεία του Εσωτερικού αρμοδιότητας ΔΟΙ/ΓΕΣ. Για τον παραπάνω σκοπό έχει συσταθεί η Σχολή Οικονομικού (ΣΧΟ).

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα φοίτησης σε ανώτερες και ανώτατες Σχολές του Στρατού (ΣΠΗΥ, ΣΔΙΕΠ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ), παρακολούθησης βραχυχρόνιων σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων και συμμετοχής σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τόσο στο Εσωτερικό όσο και στο Εξωτερικό.

Για τους Υπαξιωματικούς που υπηρετούν στο Οικονομικό Σώμα διοργανώνονται στρατιωτικά σχολεία στη ΣΧΟ.