ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχολεία – Τμήματα

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΣΧΟ λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

α. Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευση Αξκων (Ο).

β. Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων Αξκών (Ο)

γ. Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο).

δ. Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης ΔΕΑ (Ο).

ε. Τμήμα Εκπαίδευσης Υπαξιωματικών.