ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μελέτες ΣΧΟ

  • «Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 54/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ»(Επιτελική μελέτη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), Έτος 2022)
  • ‘’ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ Ή ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣ, ΕΛΔΑΠ ΚΑΙ ΚΤΣ-ΚΤΕΘ’’(Επιτελική μελέτη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), έτος 2021)
  • ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΕΘ, ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ (Επιτελική μελέτη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), έτος 2021)
  • ’ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018) ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ’’ (Επιτελική μελέτη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), έτος 2021)
  • ¨ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ¨ (Επιτελική μελέτη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), Δεκ 2018)
  • “Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (Επιτελική μελέτη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), Δεκ 2018)
  • “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ” (Μελέτη Υπτγου Ιωάννη Αζναουρίδη, Δεκ 18)
  • ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” (Μελέτη Υπτγου Ιωάννη Αζναουρίδη, Οκτ 2018)