ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποφοίτηση Τμήματος Διοικητών Υπομονάδος Έτους 2024

Την 14 Ιουν 24 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπαίδευση του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδος Έτους 2024 διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της παλτφόρμας (ΔιΜα) της Σχολής.