ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποφοίτηση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους 2024

Την 27 Μαΐ 24 πραγματοποίηθηκε η αποφοίτηση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους 2024 διάρκειας επτά (7) εβδομάδων.