ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έναρξη Τμήματος Διοικητών Υπομονάδος Έτους 2024

Την 20 Μαΐ 24 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων Έτους 2024.Η εκπαίδευση είχε διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας  (ΔιΜα) της Σχολής.