ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους 2024

Την 01 Απρ 24 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ (Ο) Έτους  2024. Η εκπαίδευση τους θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω:

α) Βασική Εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα από 01-19 Απρ 24

β) Επ΄έργω εκπαίδευση στις Μονάδες Οικονομικού για το χρονικό διάστημα από 22-26 Απρ 24

γ) Συμμετοχή στο Σχολείο Μηχανοδήγησης για το χρονικό διάστημα από 29 Απρ-24 Μαΐ 24