ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ασκηση ΤΑΜΣ “Δημόκριτος -24”

Συμμετοχή του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) Έτους 2023 στην Άσκηση ΤΑΜΣ Δημόκριτος-24, για το χρονικό διάστημα απο 03  έως 07 Ιουν 24.