ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έναρξη Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων(Ο) [Ανθλγων(Ο)] Έτους 2022

Την 31 Οκτωβρίου 22 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) έτους 2022.Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης.