ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διεξαγωγή Ενημερωτικής Ημερίδας ΓΕΣ/ΔΟΙ-Παρουσίαση Επιτελικής Μελέτης Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) [Λγων (Ο)] Έτους 2022

Την 03 Νοε 22 διεξήχθη ενημερωτική ημερίδα  με μέριμνα ΓΕΣ/ΔΟΙ, στην οποία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ανατεθείσας μελέτης των εκπαιδευόμενων Λγων με τίτλο «Η πρακτική εφαρμογή και οι προκλήσεις του ΠΔ 54/2018 για το Οικονομικό Σώμα». ΗΜΕΡΙΔΑ 3.11