ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έναρξη Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) [Λγων (Ο)] 2022

Την 22 Αυγούστου 22 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2022. Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω:

α) από 22 Αυγ έως και 30 Σεπ 22 με τη μέθοδο της Δια ζώσης Εκπαίδευσης.

β) από 24 Οκτ έως και 4 Νοε 22 με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης