ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποφοίτηση Τμήματος Μον.Λοχιών Έτους 2023

Την 7 Απρ 23 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Τμήμα Μον. Λοχιών Έτους 2023. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης ήταν τέσσερις (4) εβδομάδες.