ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έναρξη Τμήματος Μον.Λοχιών Έτους 2023

Την 20 Μαρ 23 πραγματοποιήθηκε έναρξη εκπαίδευσης του Τμήματος Μον.Λοχιών (Ο) Έτους 2023.Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομάδες διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας  της Σχολής και μία (1) εβδομάδα επ΄ έργω εκπαίδευση στα Κεντρικά Ταμεία Στρατού.