ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έναρξη Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων Έτους 2023

Την 8 Μαΐ 23 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων Έτους 2023.Η εκπαίδευση έχει διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της Σχολής.