ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έναρξη Τμήματος ΔΕΑ(ΠΖ-Ο) Έτους 2023

Την 23 Ιαν 23 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Τμήματος ΔΕΑ(ΠΖ-Ο) έτους 2023.Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.