ΣΧΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποφοίτηση Τμήματος ΔΕΑ(ΠΖ-Ο) Έτους 2023

Την 10 Φεβ 23 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπαίδευση του Τμήματος ΔΕΑ(ΠΖ-Ο), διάρκειας τριών(3) εβδομάδων η οποία διεξήχθη διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.