Αποφοίτηση Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων

2020, Φεβρουάριος 11 - 2:12μμ

Την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής η τελέτη αποφοίτησης του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων παρουσία του κ. Υποδιευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ καθώς και Διευθυντών Μονάδων του λεκανοπεδίου Αττικής.