Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 04, 2021

Τη Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2021 λαμβάντος όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του COVID-19.

Νοέμβριος 03, 2021

Την Παρασκευή 22 Οκτ 21 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας τριών (3) εβδομάδων (04 Οκτ -22 Οκτ 21) του Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2021 (Σειρά Β') που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.

Σεπτέμβριος 30, 2021

Από 04 έως 22 Οκτ 21 θα πραγματοποιήθει εκπαίδευση του Βασικού Τμήματος Αξκών ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) με μέριμνα της ΣΧΟ. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί απομακρυσμένα με τη μέθοδο Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα).

Αύγουστος 03, 2021

Από 06 Σεπ έως 29 Οκτ 21 θα πραγματοποιήθει εκπαίδευση του Προκεχωρημένου Τμήματος Αξκών (Ο) με μέριμνα της ΣΧΟ. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από 06 έως 17 Σεπ 21 με τη μέθοδο Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα) και από 20 Σεπ έως 29 Οκτ 21 με φυσική παρουσία.