Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Οικονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς 2019 "Η σύγχρονη οικονομική και διοικητική σκέψη ως επιταχυντής της λειτουργίας του οικονομικού ελιγμού στις Ένοπλες Δυνάμεις"

Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Οικονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς 2019 "Η σύγχρονη οικονομική και διοικητική σκέψη ως επιταχυντής της λειτουργίας του οικονομικού ελιγμού στις Ένοπλες Δυνάμεις"