Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Οικονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς «Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Σύγχρονο Δημοσιονομικό Περιβάλλον Προσεγγίσεις – Προκλήσεις – Προοπτικές στον Στρατό Ξηράς»

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Οικονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Σύγχρονο Δημοσιονομικό Περιβάλλον Προσεγγίσεις – Προκλήσεις – Προοπτικές στον Στρατό Ξηράς»