Οικονομική Κρίση και Εθνική Αμυντική Στρατηγική (Σχέσεις - Επιπτώσεις- Προκλήσεις και Ανάγκη Αναθεώρησης) (Ατομική Διατριβή Σχη (Ο) Γεωργίου Ράτσικα, Μάρ 2014)

Οικονομική Κρίση και Εθνική Αμυντική Στρατηγική (Σχέσεις - Επιπτώσεις- Προκλήσεις και Ανάγκη Αναθεώρησης) (Ατομική Διατριβή Σχη (Ο) Γεωργίου Ράτσικα, Μάρ 2014)