ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ, Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ (Κείμενο Εργασίας Δρ Ιωάννη Χ. Αζναουρίδη στην Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων, Ιουν 2015)