Συνέχιση Βασικής Εκπαίδευσης Τμήματος Ανθλγών (Ο) 2020 στη ΣΧΟ

2020, Μάιος 19 - 11:14μμ

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), η βασική εκπαίδευση του Τμήματος Ανθλγών (Ο) 2020 συνεχίζεται με φυσική παρουσία στη ΣΧΟ.