Συμμετοχή ΓΕΣ/ΔΟΙ στην Ετήσια Σύσκεψη της Ανώτερης Επιτροπής Χρηματοδότησης των Στρατηγείων Δομής Δυνάμεων του ΝΑΤΟ

2018, Νοέμβριος 30 - 9:03πμ

Από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2018, διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Στρατηγείου ΝΑΤΟ RAPID DEPLOYABLE CORPS-GREECE (NRDC-GR), η ετήσια σύσκεψη της Ανώτερης Επιτροπής Χρηματοδότησης των Στρατηγείων της Δομής Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στη Θεσσαλονίκη. Το ΓΕΣ/ΔΟΙ εκπροσώπησε ο Δντης 2ου ΕΓ, Σχης (Ο) Γεώργιος Ράτσικας.

Ο σκοπός της σύσκεψης ήταν η επεξεργασία των Εισηγήσεων των Διευθύνσεων Οικονομικού των Στρατηγείων της Δομής Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, για λήψη οριστικών αποφάσεων αναφορικά με θέματα επιμερισμένων προϋπολογισμών επομένων οικονομικών ετών, καθώς και λοιπά θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, η εν λόγω σύσκεψη αποτέλεσε ένα χώρο για την ανταλλαγή γνώσεων κι εμπειριών και προβολής καινοτόμων ιδεών για εξεύρεση λύσεων επί θεμάτων που απασχολούν την οικονομική κοινότητα του ΝΑΤΟ στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των 29 κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και των Διευθύνσεων Οικονομικού των Στρατηγείων Δομής του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο βαρύτητας που προδίδει η Συμμαχία στα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Πέραν του εκπροσώπου ΓΕΣ/ΔΟΙ, τη σύσκεψη παρακολούθησαν ως παρατηρητές Αξιωματικοί του Οικονομικού Σώματος που υπηρετούν στη Φρουρά Θεσσαλονίκης, καθώς και σπουδαστές του Οικονομικού τμήματος της ΣΣΑΣ, προκειμένου να αποκτήσουν σχετική επαγγελματική εμπειρία.