Παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) 2019

2019, Ιανουάριος 31 - 9:28πμ

Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποηθεί στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή των Ανθυπολοχαγών (Ο) ενόψει της έναρξης του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) 2019.