Παρουσίαση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λχιών (Ο) 2020

2020, Νοέμβριος 23 - 8:25πμ

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λχιών (Ο) 2020. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα), μέσω της πλατφόρμας της Σχολής, από 13 Νοε έως και 04 Δεκ 20, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της μετάδοσης του COVID-19.