Παρουσίαση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2021

2021, Νοέμβριος 4 - 12:13μμ

Τη Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2021 λαμβάντος όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του COVID-19.