Παρουσίαση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2020 (Σειρά Β΄)

2020, Νοέμβριος 11 - 12:15μμ

Τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) έτους 2020 (Σειρά Β΄). Η εκπαίδευση του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής, στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.