Παρουσίαση Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών (Ο) 2020

2020, Φεβρουάριος 18 - 12:03μμ

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών (Ο) 2020. Στο πλαίσιο της υποδοχής των νέων Ανθυπολοχαγών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Υποδιευθυντή ΓΕΣ/ΔΟΙ και αγιασμός για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής σειράς.