Παρουσίαση Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξιωματικών (Ο)

2019, Σεπτέμβριος 3 - 4:14μμ

Τη Δευτέρα 02 Σεπ 19 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξιωματικών (Ο). Αρχικά, έλαβε χώρα ομιλία του Διοικητή της Σχολής στους εκπαιδευόμενους Λοχαγούς (Ο) σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τη λειτουργία της. Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο κ. Υδντής ΔΟΙ/ΓΕΣ. Ακολούθησε αγιασμός για την έναρξη εκπαίδευσης του εν λόγω Τμήματος.