Παρουσίαση Τμήματος Εκπαίδευσης ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2020

2020, Μάρτιος 3 - 10:01πμ

Σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Οικονομικού η υποδοχή-παρουσίαση των ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) στο πλαίσιο έναρξης της εκπαίδευσης του Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2020.