Παρουσίαση Επιτελικών Εργασιών

2019, Ιούλιος 11 - 8:06πμ

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Οικονομικού παραουσίαση Επιτελικών Εργασιών - Μελετών από τους εκπαιδευόμενους Ανθλγους (Ο) παρουσία του Υδντη ΓΕΣ/ΔΟΙ και Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο. Οι εργασίες που παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

-  Επιπτώσεις των Τουρκικών δημόσιων οικονομικών στα οικονομικά της άμυνας της χώρας από το έτος 1980 έως σήμερα.

 - Συγκριτική ανάλυση οικονομιών Ελλάδας Τουρκίας για το έτος 2018