Παρουσιάσεις - Διαλέξεις

2021, Νοέμβριος 3 - 3:28μμ

Την 26 και 27 Οκτ 21 πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Ηγεσίας του Οικονομικού Σώματος οι διαλέξεις από τους:

  • κ. Καλογιάννη Ελευθέριο, υπ. διδάκτορα ΕΜΠ στο αντικείμενο  " Κρυπτονομίσματα".
  • κ. Θέμελη Ανδρέα, μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Υπ. Ανάπτυξης στο αντικείμενο  " Παρουσίαση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού".
  • Ανχη (Ο) Παπαγιάννη Γεώργιο, υπ. διδάκτορα στο Παν Θεσσαλίας, μέσω τηλεδιάσκεψης (VTC) με τη ΣΧΟ  " Οικονομική Διπλωματία και Στρατιωτική Ισχύ".