Ομιλίες-Ενημερώσεις

2020, Ιούνιος 27 - 2:40μμ

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή ομιλίες-ενημερώσεις, στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020, με θέματα "Πρόληψη-Αντιμετώπιση της Ουσιοεξάρτησης" και "Ηλεκτρονικό Έγκλημα" από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.