Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων 2021 (Σειρά Α')

2021, Μάιος 18 - 2:07μμ

Την Παρασκευή 16 Απρ 21 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων (22 Μαρ-16 Απρ 21) του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων 2021 (Σειρά Α') που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.