Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων

2020, Νοέμβριος 11 - 11:56πμ

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων (05-30 Οκτ 20) του Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.