Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2021 (Σειρά Α΄)

2021, Μάιος 18 - 2:03μμ

Την Παρασκευή 12 Μαρ 21 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας τριών (3) εβδομάδων (22 Φεβ-12 Μαρ 21) του Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2021 (Σειρά Α') που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.