Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Εκπαίδευσης Τμήματος Αξκών ΔΕΑ (ΠΖ-Ο)

2021, Νοέμβριος 3 - 2:26μμ

Την Παρασκευή 22 Οκτ 21 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρονικής διάρκειας τριών (3) εβδομάδων (04 Οκτ -22 Οκτ 21) του Τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) 2021 (Σειρά Β') που διεξαγόταν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Δι.Μα της Σχολής.