ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2020, Ιανουάριος 17 - 1:57μμ

Τη Δευτέρα 20 Ιαν 20 θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Οικονομικού η παρουσίση του πρώτου Τμήματος Εκπαίδευσης Διοικητών Υπομονάδων. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις από 20 Ιαν έως και 16 Φεβ 20. Αναλυτικά: Α΄ Φάση (20 Ιαν-07 Φεβ 20) με φυσική παρουσία στη Σχολή και Β΄ Φάση (10-16 Φεβ 20) με Διαδικτυακή Μάθηση (ΔΙΜΑ), μέθοδος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Σχολή, με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.