Επίσκεψη του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο) στο ΓΕΣ/ΔΟΙ, ΟΛΚΕΣ και ΚΤΣΑ

2019, Ιούλιος 11 - 8:04πμ

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκων (Ο), πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΓΕΣ/ΔΟΙ, ΟΛΚΕΣ και ΚΤΣΑ που περιελάμβανε αναλυτική ενημέρωση για την αποστολή, οργάνωση και λειτουργία αυτών.