Επίσκεψη κ. Γενικού Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ)/Διοικητή Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) στη ΣΧΟ

2020, Μάιος 19 - 10:54μμ

Τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Γενικού Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ)/Διοικητή Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) στη ΣΧΟ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο έλεγχος της εφαρμογής των καθορισθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), καθώς η επίβλεψη του τρόπου διεξαγωγής διαδικτυακής εκπαίδευσης στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020.