Επίσκεψη κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ στη ΣΧΟ

2019, Σεπτέμβριος 18 - 10:42μμ

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ στη ΣΧΟ. Στα πλαίσια της επίσκεψης έλαβε χώρα ομιλία του κ. Διευθυντή ΔΟΙ/ΓΕΣ στο Προκεχωρημένο Τμήμα Εκπαίδευσης Λοχαγών (Ο), στη Διοίκηση και στο προσωπικό της ΣΧΟ. Η ομιλία είχε ως κύριους άξονες θέματα για το προσωπικό, το υφιστάμενο έργο της ΔΟΙ/ΓΕΣ και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Δνσης για το Οικονομικό Σώμα.