ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) ΣΕ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΚΑΙ ΕΥΣΑ

2018, Σεπτέμβριος 13 - 8:10πμ

Την Τετάρτη 12 Σεπ 18 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος ΔΕΑ (ΠΖ-Ο) σε ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και ΕΥΣ Αθηνών, όπου έγινε ενημέρωση από τους Δντες Σχη (Ο) Ζηνωνίδη Α. και Ανχη (Ο) Βλαχοπούλου Φ. , για θέματα οικονομικής αρμοδιότητας των αντίστοιχων Δνσεων/Μονάδων.