Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Μονάδες-Υπηρεσίες του Οικονομικού Σώματος

2020, Ιούλιος 13 - 12:06μμ

Την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Αξκών (Ο) 2020 σε Μονάδες-Υπηρεσίες του Οικονομικού Σώματος.